Juridisk Merknad

Det er spesifisert til brukerne av nettstedet, i kraft av artikkel 6 i den franske loven nr. 2004-575 av 21. juni 2004 for tilliten til den digitale økonomien, identiteten til de ulike aktørene innenfor rammen av realiseringen.


Forlegger

RGB-Performance
17 Avenue George V, 75008 Paris, FRANCE
Selskapets Registreringsnummer : B 752 417 212


Kontakt

contact@rgb-performance.com


Vertsselskap

O2Switch

224 bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE


Vilkår for bruk

Bruk av dette nettstedet innebærer full aksept av de generelle bruksvilkårene beskrevet nedenfor. Disse bruksbetingelsene kan endres eller suppleres når som helst. Denne siden er normalt tilgjengelig for brukere til enhver tid. Et avbrudd på grunn av teknisk vedlikehold kan imidlertid besluttes ensidig.


Tilgjengelige Tjenester

Formålet med nettstedet er å gi informasjon om hele omfanget av emnet. RGB-Performance streber etter å gi nettstedet så nøyaktig informasjon som mulig. Den kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for utelatelser, unøyaktigheter og mangler i oppdateringen.


Kontraktsbegrensninger

Nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader knyttet til bruken av nettstedet. I tillegg forplikter brukeren av nettstedet seg til å få tilgang til nettstedet ved hjelp av nyere utstyr, fri for virus og med en siste generasjons oppdatert nettleser.


Ansvarsbegrensninger

RGB-Performance kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade forårsaket av brukerens utstyr ved tilgang til et av nettstedene som tilhører RGB-Performance, og som skyldes enten bruk av utstyr som ikke oppfyller spesifikasjonene som er angitt, enten utseendet til en feil eller en inkompatibilitet. RGB-Performance kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (som for eksempel tap av marked eller tap av sjanse) som følge av bruk av nettstedet.


Gjeldende lov og jurisdiksjon

Enhver tvist i forbindelse med bruken av nettstedet er underlagt fransk lov. Eksklusiv jurisdiksjon er gitt til de kompetente domstolene i Paris.